စာတိုေပစ Archive

ရင္ထဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္

အခ်ိန္ခဏ လူ႕ဘ၀မွာ အသက္ရွင္ရေပမယ့္ ေနရတဲ႔ ဘ၀ခဏေလးနဲ႔ မတန္ေအာင္ သူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔တယ္ ။ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္မွ မထားႏိုင္ေသာ စိတ္မ်ိဳးေတြ သူထားႏိုင္ခဲ႔တယ္ ။ ဘယ္သူမွ မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေလာက္တဲ႔တာ၀န္ေတြ သူ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ႔တယ္ ။ မိသားစုနဲ႔ တိုင္းျပည္က သူ႕ရင္ထဲမွာ အတူတူ လို႕သေဘာထားႏိုင္သူ ။ ျမန္မာျပည္သားေတြ မတိုးတက္တာ သူ႕ေၾကာင့္ပါလို႕ ရဲရဲၾကီး ေျပာရဲခဲ႔သူ ။ တစ္သက္မွာ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ႔ရင္ တစ္ေခတ္မွာ တစ္ေယာက္ သူ႕လို မလုပ္ႏိုင္ခဲ႔သူ ။...

တန္ဖုိး

ဆယ္ႏွစ္တာရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ အခုမွပူပူေႏြးေႏြး ကြာရွင္းျပီးခါစ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ ေလးႏွစ္တာရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ဘြဲ႕ရတစ္ေသာက္ကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ တစ္ႏွစ္တာရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ အတန္းတင္စာေမးပြဲက်ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ တစ္လတာရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ေန႔မေစ့လမေစ့ကေလးကို မီးဖြားထားတဲ့ သားသည္မေအတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ ရက္သတၱပတ္ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က စာတည္းကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ တစ္နာရီရဲ႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ေတြ႕ၾကဖို႔ခ်ိန္းထားေလတဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ တစ္မိနစ္တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ရထားျဖစ္ေစ၊ ဘတ္စကားျဖစ္ေစ၊ ေလယာဥ္ျဖစ္ေစ မမီလိုက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။...